Hakkında

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir program olan Kadir Has Üniversitesi Lise Kış ve Yaz Okulları, katılımcı öğrencilerin üniversite öncesinde üniversite deneyimi kazanmalarını ve tavsiye mektubu bağlantılarını oluşturmalarını amaçlar. Türkiye'ye Lise Kış ve Yaz Okullarını 2008 yılında ekibimiz getirmiştir ve her yıl lider pozisyonunda devam ettirmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Lise Kış ve Yaz Okulunun hiç bir ticari veya kar amacı yoktur. 

Gayet makul ücretimiz (2 haftalık bütün dönem için ders ücreti 800 TL), bu temel prensipi yansıtmaktadır.

Çifte (Türkçe ve İngilizce) Sertifikalar, Türkçe ve İngilizce Tavsiye Mektupları, Asistanlık ve Araştırma Projeleri:

Başarılı öğrencilere Üstün Başarı Sertifikası veya Başarı Sertifikası verilecektir.
Verilen Sertifikalar, Türkçe ve İngilizce olmak üzere, iki adet olacaktır.
Üstün Başarılı öğrencilere, Türkçe ve İngilizce tavsiye mektupları yazılacaktır. Örneğin, Güz 2020'de dünyanın en iyi Üniversitelerine yüzlerce tavsiye mektubu yazılmıştır.
Üstün Başarılı öğrencilere asistanlık ve/veya araştırma projeleri verilebilir. Bu projelerden, en önde bilimsel dergilerde yayınlarda, öğrencilere daha üniversite öncesinde yazarlık çıkmıştır.

Güz 2020'da yazdığımız 400'ün üzerinde uluslararası tavsiye mektubuyla, 2021 Lise Kış ve 2020 LiseYaz Okulumuzda veya daha önce Üstün Başarılı olmuş öğrencilerimizin dünyada Üstün Başarısının devamına yardımcı olunmuştur.  Geçmişte Üstün Başarılı öğrencilerimiz, bu konuda her zaman bizimle iletişime geçebilirler, kendilerine 6 saat içinde geri dönülmektedir.  Güz 2021 tavsiye mektuplarının yazılımı başlamıştır.

Örneğin, Columbia Üniversitesi'nde Güz 2019'da 4 seviyede Mekanik derslerinden en yüksek seviyedeki derste 40 öğrenciden 3'ü Türkiye'dendi.  Bunların üçü de, Kadir Has Lise Yaz Okulunda Arttırılmış Mekanik dersinde Üstün Başarılı olarak tavsiye mektubu almışlardı.

Özgür Seçim:

Derslerin 3. gününün sonuna kadar, kontenjan kısıtlaması olmadan öğrenci kendi özgür seçimi ile ders değiştirebilir.

3 Rektör'den Ders:

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kadir Has Ü. Eski Rektörü,Prof.Dr. Mustafa Aydın ve Sabancı Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker; Kadir Has Üniversitesi Lise Kış ve Yaz Okulunda birçok ders vermektedirler ve sizlerle yakından tanışmak istemektedirler.

(Dünyanın En İyi Birkaç Üniversitesinden Biri Olan) MIT'de Uzun Süre Çalışmış Profesörlerden Ders:

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, MIT Visiting Scientist (2007-09) ve  Prof. Dr. Nihat Berker MIT Kimya ve Fizik çifte lisans (1967-71); MIT Öğretim Üyesi (1979-2004); MIT Professor of Physics (1988-2004); MIT Emeritus Professor of Physics (2014-devam etmektedir), Kadir Has Üniversitesi Lise Kış Okulunda 3 tane ders vermektedir. Dersler için tıklayın.

MIT'den Ödüllü Ders, Kadir Has Üniversitesi Lise Kış Okulunda:

Prof. Dr. Nihat Berker'in MIT'de geliştirdiği ve kısmen Kadir Has Üniversitesi Lise Kış Okulunda verdiği "Kuantum Mekaniğe Giriş" dersi, MIT Fizik Bölümü Buechner Eğitim Ödülünü kazanmıştır.

Rektör, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Bölüm Başkanları, Profesörler, Doçentler ve Dr. Öğretim Üyeleri tüm derslerimizi vermektedir.

Tersine Beyin Göçü ve İleri Mühendislik Dersleri:

Tersine Beyin Göçünü Kadir Has Üniversitesi güçlü olarak ilerletmektedir ve, bunun sonucu olarak, yeni Lise Yaz ve Kış Okulu dersleri oluşmuştur:

"Sosyal ve Fiziksel Ağlar, Karmaşık Sistemler", Dr. Öğr. Üyesi Deniz Eroğlu, Northwestern Üniversitesinden KHAS

"İspanya - Türkiye: Grafen ve Kuantum Uygulamalar", Dr. Öğr. Üyesi Emre Ozan Polat, Glasgow Üniversitesi ve İspanya Fotonik Bilimler Enstitüsünden KHAS

"USA - Türkiye: Biyomalzeme ve Biyosensörler", Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa Çetin, Northwestern Üniversitesinde Nobel Ödüllü araştırma grubundan KHAS

"Almanya - Türkiye: Mikrorobotiks Sağlık Uygulamaları", Dr. Öğr. Üyesi A. Fatih Tabak, Stuttgart Max Planck Enstitüsünden KHAS

Kadir Has Üniversitesinin geniş uluslararası network'undaki akademik ve sektör uzmanlarından, Lise Kış ve Yaz Okulumuzun her dersine (Türkçe) katkı vardır.  Bu ortamda, uluslararası uzmanlar öğrencilerimizden soru cevaplandırır ve onlarla tanışır.

Kimler Başvurabilir?

Kadir Has Üniversitesi Lise Kış veYaz Okuluna her sınıftan lise ve üniversite öğrencisi başvurabilir. Lise hazırlık ve üniversite hazırlık öğrencileri de başvurabilir.

Ücret:

Başvuruları alınmakta olan Lise Kış Okulunda, tek dönemde, en az 1 ders, en fazla 8 ders seçilebilir.  Her ders, 2 hafta boyunca her hafta içi günü, belirtilmiş saatte, günde 1,5 veya günde 3 saat buluşmaktadır.  Dönemlik iade edilmez ders ücreti, toplam 10 gün x 1,5 saat = 15 saat veya bazı derslerde toplam 10 gün x 3 saat = 30 saat için, toplam 800 TL'dir.  Başka hiç bir ücret yoktur.

Lise Kış Okulu 2021 online (çevrimiçi) dir.  Öğrencilerin barınması karşılanmamaktadır.

Lise Yaz ve Kış Okulu öğrencilerimiz, olağanüstü ilgi ile izlenen, uluslararası en üst seviyede Konuşmacıların verdiği ve soruları cevaplandırdığı Kadir Has Üniversitesi Kolokyumlarına davet edilir.  2020-21'deki Kolokyumlar:

8)   Burhan Karaçam, Yapı Kredi Bankası E. Genel Müdürü, Fenerbahçe Spor Kulübü YK Üyesi, “Bankacılık ve Futbol” (17 Şubat 2020)

9)   Prof. Dr. Kemal Yelekçi, Kadir Has Üniversitesi, “Hesaplamalı Moleküler Biyoloji: Düzgün Yaşam için Karmaşık Hesaplar” (14 Nisan 2020)

10)   Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Harvard Üniversitesi, “Biyolojik Sistemlerde Savunma ve Enerji İlişkisi” (20 Mayıs 2020)

11)   Prof. Dr. Mehran Kardar, Massachusetts Institute Technology, “Modeling Affinity Maturation of Antibodies Targeting Viral Spikes” (3 Haziran 2020)

12)   Prof. Dr. Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi, “Tarihte Orta Doğu Bölgesindeki Büyük Salgınlar” (17 Haziran 2020)

13)   Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kadir Has Üniversitesi Rektörü, “Denklemsiz Kuantum Mekanik ve Kriz Döneminde Üniversite Yönetimi” (1 Temmuz 2020)

14)   Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç, YÖK Başkanı, “Yeni ve Yenilikçi Girişimleri ile Yeni YÖK ve Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılandırılması” (22 Temmuz 2020)

15)   Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Başkanı, “Bilim ve Salgın: Korunma ve Kullanma” (10 Ağustos 2020)

16)   Prof. Dr. Volkan Ediger, Kadir Has Üniversitesi, “Yeni Güncelde Türkiye’nin Petrol ve Doğalgaz Görünümü” (9 Eylül 2020)

17)  Dr. Öğr. Üyesi Gözde Durmuş, Stanford Üniversitesi, “Erken Teşhis ve Tedavi” (23 Eylül 2020)

18)  Prof. Dr. Yonca Erkan, Kadir Has Üniversitesi, “Kültürel Sürekliliğin Bir Aracı Olarak Endüstrileşme, Toplumsal Değişim ve Kültürel Mirasın Korunması” (7 Ekim 2020)

19)  Dr. Öğr. Üyesi Serim İlday, Bilkent Üniversitesi, “Karmaşıklık basitten nasıl ortaya çıkar? Evrensel kuralları var mıdır? ve Schrödinger’in “Hayat nedir?” sorusuna övgü” (22 Ekim 2020)

20)  Dr. Öğr. Üyesi Canan Dağdeviren, Massachusetts Institute Technology, “Sağlık Biliminde Yeni Malzeme, Tasarım ve Girişimler” (11 Kasım 2020)

21)  Doç. Dr. Özge Akbulut, Sabancı Üniversitesi, ““Tıpta Malzeme Bilimi: Cerrahlara Sentetik Eğitim Platformu” (25 Kasım 2020)

22)  Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü (1996-2004), “Bilgi Üçgeninde Atılım: İstanbul Teknik Üniversitesi 1996-2004 Dönemi” (9 Aralık 2020) 

23)  Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Kadir Has Üniversitesi Rektörü, “Üniversitede Pandemiden Korunma ve Pandemiye Rağmen İlerleme” (23 Aralık 2020)

24)  Prof. Dr. Nihat Berker, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Dekanı, Sabancı Üniversitesi Rektörü (2009-2016), "Kaos ve Arayüzlerde Geri Çıkış, Fen Bilimlerinde Sosyal Bilim ve Edebiyat, Erken Başarılandırtma" (6 Ocak 2021)

25)  Prof. Dr. Nergis Mavalvala, Massachusetts Institute of Technology Fen Fakültesi Dekanı, " Education and Social Equity in Pandemic Times" (20 Ocak 2021)

26)   Doç. Dr. Akın Ünver, Kadir Has Üniversitesi, "Savaş ve Barış: Çatışmaların Sayısal Analizi Bize Barış Hakkında Ne Öğretebilir?" (3 Şubat 2021)

27)   Prof. Dr. Demet Akten Akdoğan, Kadir Has Üniversitesi, "Hücrelerdeki Dev İşçi Moleküller: Proteinler ve Özgün Dinamik Yapıları" (17 Şubat 2021)

28)   Prof. Dr. Thimios Kaxiras, Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı, "The Physics of Twistronics: The Tale of Twisted Stacked Nano-Structures" (3 Mart 2021)