Urartu ve Hitit

LYOSB08
13:30 - 14:50, 8 - 19 Temmuz 2024
Ahu Has, Rezan Has Müzesi Müdürü; Gürkan Çağan; Emre Özdoğan; Nihat Berker

Anadolu’da ilk merkezi devletini MÖ 2. binyılda kuran Hititler döneminin süper güçleri ile tüm alanlarda mücadele vermiştir. Bu mücadele zengin bir kültürün oluşmasını sağlayarak Anadolu’nun kültürel alt yapısını oluşturmuştur. Ders kapsamında Hitit mimarisi, kültürü, sanatı, tarihi ve dili hakkında bilgiler verilecektir. Rezan Has Müzesinde yer alan Hitit dönemi eserleri incelenerek çeşitli arkeoloji atölyeleri ile bu bilgiler pekiştirilecektir.

MÖ 1. Binyıl’da Doğu Anadolu merkezli bir devlet olan Urartular ise; mimari, sanat ve dil bakımından döneminde önemli bir yere sahip olmuştur. Ders kapsamında Urartuların tarihi, kültürü, dili ve sanatı incelenecektir. Rezan Has Müzesi Urartu Koleksiyonu, dünyadaki en önemli Urartu koleksiyonlarından birisidir. Bu zengin koleksiyon çerçevesinde müze çalışmaları ile ilgili bilgi verilerek kültürel mirasın korunması konuları tartışılacaktır. Çivi yazı atölyesi, restorasyon atölyesi gibi atölyeler eşliğinde uygulama pratikleri yapılacaktır.

Açılış Dersi – Rezan Has Müzesi Müdürü Ahu Has

2. Ders: Hititler ve Komşuları

3. Ders: Hitit Kültür ve Sanatı

4. Ders: Hititlerde Yazı ve Dil

5. Ders: Urartu ve Çağdaşları

6. Ders: Urartu Yazı ve Dili

7. Ders: Çivi Yazısı Atölyesi

8. Ders: Urartu Kültürü ve Sanatı

9. Ders: Restorasyon Atölyesi

10. Ders: Kültürel Miras