ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜNCEL KONULAR VE TÜRKİYE

LYOSB01
18:00-19:20, 5 - 17 Temmuz 2021
Prof. Dr. Mitat Çelikpala (KHAS İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler F. Dekanı), Prof. Dr. Mustafa Aydın (Kadir Has Üniversitesi Eski Rektörü), Prof. Dr. S. Akgül Açıkmeşe (Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı), Prof. Dr. S. Güvenç, Prof. Dr. Lerna Yanık

Bu derste sürekli bir devinim içinde olan uluslararası ilişkilerin günümüzdeki yansımaları ve Türkiye’ye etkileri ele alınacaktır. Bu konulara tarihsel ve kuramsal bir bakış açısıyla yaklaşılacaktır. Ele alınacak konular arasında şu başlıklar yer almaktadır: Küresel gelişimler ve dış politika yapımı, ABD’nin değişen rolü, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, Avrasya ve dış politika, Avrupa merkezli dönüşümler ve AB’nin geleceği, Rusya ve küresel aktörler, bir büyük güç olarak Çin ve tüm bu gelişme ve dönüşümlerin Türkiye’ye ve Türk dış politikasına etkileri.