NÖROPAZARLAMA

LYOSB07
15:00-16:20, 3 -14 Temmuz 2023
Prof. Dr. Nimet Uray (KHAS İşletme Bölümü Başkanı), Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kıygı Çallı, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Merdin Uygur

Özellikle son yıllarda tüketici araştırmaları daha önce hiç olmadığı kadar önem kazanmış ve tüketiciyi anlamak firma başarısı için en önemli unsur haline gelmiştir. Her ne kadar mevcut araştırmalarda, bilişim teknolojisinin gelişmesinin de etkisi ile, yeni veri toplama ve analiz teknikleri kullanılmaya başlanmış olsa da tüketiciyi tam olarak anlamada ya da öngörmede eksik kalınmaktadır. Klasik araştırma teknikleri ile edinilen bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlıklar olabilmektedir. Bunun en temel nedeni, insanların karar verirken çoğunlukla bilinç dışı etkenlerin etkisinde olmaları ve bu nedenle söyledikleri ile eylemlerinin farklılaşmasıdır. Bu eksiklikleri gidermenin ve böylelikle firmalara daha doğru ve güvenilir bilgi aktarmanın yolu Nöropazarlama tekniklerinin kulanılmasından geçmektedir.

Nöropazarlama, pazar ve pazar değişimiyle bağlantılı insan davranışlarını anlamak ve analiz etmek için fizyolojik araştırma cihaz ve tekniklerinin karar vericileri (tüketicileri) temsil eden, örnek kitleye uygulanmasıdır. Bu bağlamda, 21. yüzyıl’ın başından itibaren, tüketici davranışlarını daha iyi anlamak için nöropazarlama araştırmalarında gönüllü deneklerin belirli uyaranlara (marka ve iletişim mesajları, vb.) nasıl tepki verdiği beyin görüntüleme teknikleriyle ölçülmektedir. Türkiye’de ise 2010 yılından itibaren tüketici nörobilimine dayalı ölçümlemeler, pazarlama araştırmalarında kullanılmaya başlanmıştır. Son derece geniş uygulama alanı olan nöropazarlama teknikleri yoluyla, tüketicilerin farkında olmadığı bilinç dışı tepkiler teknolojinin son olanaklarından yararlanılarak ölçülmekte ve hangi ürünün neden alındığı kolayca tespit edilebilmektedir.