MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

LYOMH02
15:00-16:20, 24 Haziran - 5 Temmuz 2024
Dr. Öğr. Üyesi M. Mustafa Çetin (KHAS Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı), Prof. Dr. Kemal Yelekçi, Prof. Dr. Ebru Demet Akten, Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Eşsiz, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Bilget Güven, Dr. Öğr. Üyesi Hatice B. Şahin

Biyoinformatik ve genetikte son gelişmeler. Canlılara ait elde edilen genom dizilerinin (DNA, RNA) ve protein yapıların aydınlatılması genetikte yeni bir çığır açtı ve biyoinformatik disiplini oluştu. Bu gelişmeler genetik mühendisliğinde, tıpta özellikle kişiye özel ve bilgisayar destekli ilaç tasarımında inanılmaz yeni olanaklar sağladı. Membran proteinlerinin bilgisayar ortamında atomistik simülasyonları. Protein yapı-fonksiyon ilişki analizi icin kullanılan metotlar ve homoloji modellemesi. Yaygın kullanılan model hayvanlar ve embriyonik gelişim probleminin çözümünde kullanımı. Nörobiyoloji deneyleri için sirke sineği kullanımı ve Nobel ödüllü çalışmalarda sirke sineğinin yeri. Biyolojik saatin sağlıklı yaşamdaki rolü. Sistem biyolojisi: kompleks biyolojik sistemleri matematiksel ve hesaplamalı yöntemlerle inceleyen bir bilim dalıdır. Her kompleks sistemde olduğu gibi, biyolojik sistemlerin çalışma prensiplerini anlamak için sistemlerin sadece yapı taşlarını anlamak yeterli değildir. Sistem biyolojisi canlılık hakkında bize genetiğin sağladığı bilginin çok daha ötesinde bilgi vermektedir. Bu derste sistem biyolojisinin temel metotları ve uygulama alanları ele alınacaktır. Biyolojik saat, tek veya çok hücreli canlıların her hücresinde bulunan ve bir dizi kimyasal ve fiziksel mekanizma yaklaşık 24 saat periyodunda işleyen son derece hassas bir saattir. Biyolojik saat devreleri, son birkaç on yıl içinde gerçekleşen çalışmalarla ciddi oranda anlaşılmaya başlanmıştır. 2017 yılında Nobel fizyoloji ödülü bu alanda verilmiştir. Son yıllarda bu alanda yapılan ilerlemeler, biyolojik saatin insanların konsantrasyon seviyesinden, fiziksel performansına, hastalıkların seyrinden, iyileşme sürecine, hatta doğum ve ölüm gibi olayların gerçekleşmesinde günün hangi saatinde olmanın nasıl bir etki yaptığını ortaya koymaktadır. Bu derste biyolojik saatlerin çalışma prensipleri, temel özellikleri ve sağlıklı bir yaşam sürdürmede biyolojik saatten nasıl faydalanabileceğimiz konuları ele alınacaktır.