METAVERSE, BÜYÜK VERİ – AKILLI VERİ: SİZ DE YARATABİLİRSİNİZ, YÖNETEBİLİRSİNİZ

LYOIF01
13:30-14:50, 24 Haziran - 5 Temmuz 2024
Prof. Dr. Hasan Dağ (KHAS Üniv. Rektör Yardımcısı & Ar-Ge Kaynakları Direktörü), Doç. Dr. Mehmet N. Aydın (KHAS Yönetim Bilişim Sistemleri Böl. Başkanı), Dr.Öğr.Üyesi Mahmut Çavur, Dr.Öğr.Üyesi Aykut Çayır, Dr.Öğr.Üyesi Fatih Yetkin, Öğrt.Grv. Ebru Dilan

Metaverse (“sanal evren”), sanal ve artırılmış gerçeklik (AR/XR) gibi geleceğin teknolojilerine dayalı ve güvenilir yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen, fiziksel-dijital etkileşim deneyimlerini içeren uygulamaları ve akıllı çözümleri ifade eder. Metaverse eğitim, sağlık, üretim, güvenlik, eğlence gibi bir çok alanda paradigma değiştirme potansiyeli ile hepinizin ilgisini çekmektedir ancak merkezinde insan olgusu kritik yönüyle öne çıkmaktadır. Bu amaçla metaverse için yenilikçi teknolojilerin değerlendirilmesi yapılırken etik-güven-benimseme gibi meselelerin üstesinden nasıl gelinebileceği gerçek-dünya örnekleriyle incelenecektir.

Google, Facebook, Twitter ve benzeri “Teknoloji” firmalarının sadece ve sadece “Veri (data)” satışından para kazandığının ve bugün dünyanın en büyük firmaları olduğunu biliyor muydunuz? Yeni ürün ve servis geliştirmekten- eğitime, sağlıktan- seyahate, eğlenceden – güvenliğe verinin kullanımı hayatımızın akışını ve alışkanlıklarımızı ciddi bir şekilde değiştirmeye aday tek meta olacaktır. İşte bu nedenle, gelecek 25-30 yılın en gözde mesleği olmaya aday bir meslek olan “Veri Bilimi”nin tüm aşamalarına giriş yapılacak ve zaman el verdikçe detaylara inilecektir. Başlıca konular: Veri toplama/elde etme, veri temizleme/düzenleme, veriyi anlama ve daha sonrasında veri bilimini ilk üç aşamasını veri üzerinde çalışarak öğrenme. Açıklayıcı İstatistik (Desriptive Statistics), Ne/Nasıl/Niçin Analitikleri (Diagnostic Analytics), Ne Olacak Analitiği (Predictive Analytics). Yapay zekanın bileşenleri olan Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesine giriş.  Hem de tüm bunları R programlama dilini öğrenerek yapmak istemez misiniz?