MESLEK OLARAK VE HER ORTAMDA İLETİŞİM

LYOSB04
18:00-19:20, 24 Haziran - 5 Temmuz 2024
Doç. Dr. Levent Soysal (KHAS İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı), Doç. Dr. Suncem Koçer, Dr. Öğr. Üyesi Elif Akçalı, Dr. Öğr. Üyesi İrem İnceoğlu, Öğr. Gör. Özer Bereket, Öğr. Gör. İsmail Hakkı Polat, Öğr. Gör. Can Yücel Metin

İletişim alanı hem bir disiplin olarak, hem de meslek olarak baş döndürücü bir hızla değişiyor ve bizleri de değiştiriyor. Her gün bu alanla ilgili yeni teknolojiler, yeni uzmanlıklar ortaya çıkıyor, hepimizin bireysel ve toplumsal ilişkilerine, iletişimine değiyor, değiştiriyor. O halde hangi alanda eğitim alacaksak alalım iletişim üzerine düşünmeyi ve bunun geleceği de öngörebilecek şekilde bilgisini, yöntemini, becerilerini edinmeyi gündelik hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekli. Bizimle buluşursanız: Dijital çağda kişiler arası iletişimin nasıl değiştiğini; İletişim alanındaki mesleklerin nereye gittiğini; Bu meslekler için hangi niteliklere donanmak gerektiğini; Sosyal medya ile ilişkimizin çeşitli boyutlarını; Sinema, reklam, halkla ilişkiler, tasarım, gazetecilik, yayıncılık gibi alanların dönüşümünü; Dönüşen bu mecralar için içerik üretmenin, yaymanın, tanıtımını ve pazarlamasını yapmanın ve birer iletişim girişimcisi olmanın püf notlarını öğreneceksiniz. Modül sistemi içinde gerçekleşecek eğitimlerimizde, iletişim alanına genel bir girişten sonra,ilgi alanlarınızı oluşturan konularda (film, reklam, video klip, senaryo, kampanya tasarımı, vb.) uygulama yapma imkanı elde edeceksiniz.