MATEMATİK: TEMEL BİLGİLER VE ÇÖZÜMLER

LYOFN08
15:00-16:20, 24 Haziran - 5 Temmuz 2024
Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge (Kadir Has Üniversitesi)

Trigonometrik ve ters trigonometrik, üstel ve logaritmik, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonlar. Limit ve süreklilik kavramı: limit tanımı, tek taraflı limitler, sonsuz ve sonsuzlukta limitler, belirsizlik durumları, süreklilik, süreksizlik çeşitleri. Türev tanımı ve teğet doğrusu, türev alma kural ve teknikleri, zincir kuralı, kapalı türetme, türev ve ekstremum arasındaki ilişki, L’Hopital kuralı. İntegral: belirli ve belirsiz integral, integrasyon teknikleri, genelleştirilmiş integraller.