İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM VE PAZARLAMA

LYOSB07
13:30 - 14:50, 24 Haziran - 5 Temmuz 2024
Prof.Dr. Nimet Uray (KHAS İşletme Bölümü Başkanı), Doç.Dr. Petek Tosun, Dr.Öğr.Üyesi Meltem Kıygı Çallı, Dr.Öğr.Üyesi Başak Topaler, Dr.Öğretim Üyesi Afşar Yeğin, Dr.Öğr. Üyesi Sendi Çağlayor

Artan nüfus artışı, iklim değişimi ve salgın hastalıklar gibi çevresel faktörlerin önemi, geleceğin yöneticileri için giderek artmaktadır. Sıradan ve alışılmış yönetim kararları her geçen gün daha kompleks bir hal almaktadır. İşletmelerin makro çevre ile ilişkisini anlamak, doğal çevreye ve diğer paydaşlara olan etkisini kavramak ve analiz etmek, bir kurumdaki rolünden bağımsız olarak tüm çalışan ve yöneticiler için zorunluluk haline gelmiştir.

Buna paralel olarak önde gelen prestijli üniversiteler, sürdürülebilirlik konusunu lisans ve lisansüstü programlarına gerek ders olarak gerekse yepyeni bir program halinde entegre etmiştir. İki adet örnek aşağıda yer almaktadır.

Institution University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership

Course Name Business Sustainability Management (Online Short Course)

Link https://cisl-onlinecourses.getsmarter.com/presentations/lp/university-of...

Institution TUM School of Management Technical University of Munich

Program Name Master in Management and Technology

Link https://www.mgt.tum.de/programs/master-in-management-technology