HUKUK EĞİTİMİ VE MESLEKLERİ

LYOHK01
15:00-16:20, 24 Ocak - 4 Şubat 2022
Prof. Dr. Başak Baysal (KHAS Hukuk Fakültesi Dekanı), Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altuntaş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayar, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ugan Çatalkaya, Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu,

Hukuk nedir? Bir Hukuk Fakültesinde öğrenin. Farklı açılardan hukuku tanıyalım. Hukuk öğrenimi. İnsanlığı, toplumu, devleti anlamak ve tanımak için hukuk. Hukukun farklı dalları. Hukuk devleti. İnsan hakları kavramı. Normlar hiyerarşisi. Yargı teşkilatı, mahkemeler. Hukuk fakültelerinin mezunları ne yapar? Hukukçular. Hakimlik. Savcılık. Avukatlık. Noterlik. Dersin sonunda, Üniversitemizdeki temsili Mahkeme Salonunda, sizlerin aktif katılımınızla uygulama yapılacaktır.