FAZ GEÇİŞLERİ VE RENORMALİZASYON GRUBU TEORİSİ

LYOMH12
2. Dönem: 16:30-19:20, 8 - 19 Temmuz 2024
Prof. Dr. Nihat Berker (KHAS Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı; MIT Faculty Member (1979-04), Professor (1988-04), Emeritus Professor of Physics (2004-current))

Ders detayı için tıklayınız.

Ders her zaman her yerde izlenebilecek yerleştirilmiş 25 web videosu üzerinden işlenecektir.  Ayrıca, Zoom derslerimizde: videoların ayrıntılı üzerinden geçilecek ve sorular cevaplandırılacak, kısa sınavlar olacak, sınav ve ödev sorularının üzerinden geçilecektir. Ders iki hafta boyunca hafta içi günlerde verilecektir. Derste her gün bir yazılı kısa sınav ve her gün bir ev ödevi olacaktır. Ders (Zoom) programı: 15:00-15:15 kısa sınav, 15:15-16:50 ders, 17:00-17:50 uygulama. Her gün için size Zoom daveti gönderilecektir. Bütün derslere, uygulamalara, sınavlara katılım ve bütün ödevleri yapmak zorunludur. Nota katkı: kısa sınavlar 75%, ödevler 25%. Ödevlerde ortalama ≥ 50% ise, en düşük 3 Kısa Sınav notu atılacaktır

Başarılı öğrencilere Üstün Başarı ve Başarı Sertifikası verilecektir. Üstün Başarılı öğrencilere tavsiye mektubu yazılacaktır ve asistanlık ve/veya proje verilebilir. Ders ücreti 1000 TL dir ve katılamama veya başaramama durumunda geri verilmez.

1. Giriş: faz diagramları, termodinamik limit, kritik olgular, evrensellik.

2. Klasik teoriler, öztutarlılık: saf ortalama alan, yapılanmış ortalama alan, Landau kuramları.

3. Ising modeli ve kesin çözümler: bir boyut; iki boyut; Peierls argümanı; düalite.

4. Kadanoff’un ölçeklenme teorisi.

5. Renormalizasyon grubu: Bir boyutta kesin çözümler.

6. Renormalizasyon grubu: İki boyutta yaklaşık çözümler.

7. Termodinamik fonksiyonlar. Birinci tür faz geçişleri.

8. Migdal-Kadanoff dönüşümleri. Kesin çözümlü hiyerarşik örgüler.

9. Donmuş düzensizlik, etkileşme bunalımlığı altında düzen. Kaotik ölçeklenme, spin camı.

Bütün konular için, konunun tümünü izlemeniz ve anlamanız, anlamadığınız her ayrıntı için soru sormanız veya tekrar anlatım istemeniz beklenmektedir. Derste bütün konular başından anlatılacaktır.  Ancak, ders devamlı ciddi çalışmayı gerektiren bir derstir. Bu ders (ve Arttırılmış Mekanik, Arttırılmış Elektrik ve Manyetizma, Kuantum Mekaniğe Giriş dersleri), KHAS Lise Yaz ve Kış Okulundaki diğer derslere kıyasla daha yoğun bir şekilde yürütülmektedir.

Ders lise öğrencilerine yönelik olsa da, üniversite hazırlık ve üniversite lisans öğrencileri de başvurabilirler. Yakın geçmişte Üstün Başarıyla ders tamamlayıp Prof. Dr. Nihat Berker'den tavsiye mektubu alan öğrencilerden MIT, CalTech, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Columbia, Cornell, Chicago, Brown, Oxford ve Imperial College Üniversitelerine kabul edilenler olmuştur (bu Üniversitelere Üstün Başarılı öğrenciler için tavsiye mektubu gönderilmiştir).

Herhangi bir soru için Prof. Dr. Nihat Berker'i her zaman 7/24 arayabilirsiniz (0532-310-0554).