BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

LYOMH03
12:00-13:20, 24 Haziran - 5 Temmuz 2024
Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu, Doç. Dr. Taner Arsan (KHAS Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı)

Bilgisayar mühendisliğine genel bir bakış: Bilgisayar mühendisliği eğitimi, donanım, yazılım. Boole cebri: Temel kurallar, doğruluk tabloları, kapılar, sadeleştime, kanonik formlar, Karnaugh tabloları. Algoritmalar: Temel kavramlar, akış şemaları ve örnekler. Programlama dilleri: Yazılım geliştirme süreci, tarihçe, sınıflandırma, nesne kavramı. Mikroişlemciler: Tranzistörden mikroişlemcilere, temel donanım, assembly dili, adresleme, uygulama örnekleri. Bilgisayar ağları: ISO'nun OSI'si, ağ cihazları, topolojiler, Internet, TCP/IP, Wireshark'la paket yakalama ve analizi. Yapay Zeka: YZ nedir, temel yaklaşımlar, araştırma ve uygulama alanları.