ALMANYA - TÜRKİYE İLERİ MÜHENDİSLİK MİKROROBOTİKS SAĞLIK UYGULAMALARI

LYOMH11
İkinci dönem verilmektedir: 15:00-16:20 26 Temmuz - 6 Ağustos 2021
Dr. Öğr. Üyesi A. Fatih Tabak (KHAS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Stuttgart Max Planck Enstitüsünden Kadir Has Üniversitesine katılmıştır)