KUANTUM MEKANİĞE GİRİŞ

LYOFN02
18:00-21:00, 5 - 17 Temmuz 2021
Prof. Dr. Nihat Berker (KHAS Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı, Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başkanı v.; MIT Emeritus Prof. of Physics )

Kuantum temel kavramları: algılanabilirler ve operatörler, bilinmezlik prensibi, Schrödinger denklemi ve zamanın ilerleyişi. Tek boyutta problemler: çekici delta potansiyeli, bağlanma ve saçılma durumları, çift delta potansiyeli ve parite, dalga fonksiyonlarının nicel belirlenmesi. Üç boyutta problemler: yörünge açısal momentumu, merkezi kuvvetler ve efektif potansiyel, Coulomb potansiyeli. Hilbert uzayı: Dirac yazılımı, matriks temsili, basit harmonik sallaç, momentum temsili. Manyetik alanda hidrojen atomu, spin, spin-yörünge etkileşmesi, ince yapı. Ayırtedilmez parçacıklar, değişim operatörü, simetrik ve antisimetrik durumlar. Helyum atomu, Pauli dışarlama prensibi. Çok elektronlu atomlar. Pertürbasyon teorisi.