HUKUK EĞİTİMİ VE MESLEKLERİ

LYOHK01
Birinci dönemde verilmektedir: 15:00-16:20 1-12 Temmuz 2019
Prof. Dr. Tuğrul Katoğlu (KHAS Hukuk Fakültesi Dekanı), Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altunkaş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayar, Dr. Öğr. Üyesi Hamide Bağçeci, Dr. Öğr. Üyesi Ertan Yardım

Hukuk nedir? Bir Hukuk Fakültesinde öğrenin. Farklı açılardan hukuku tanıyalım. Hukuk öğrenimi. İnsanlığı, toplumu, devleti anlamak ve tanımak için hukuk. Hukukun farklı dalları. Hukuk devleti. İnsan hakları kavramı. Normlar hiyerarşisi. Yargı teşkilatı, mahkemeler. Hukuk fakültelerinin mezunları ne yapar? Hukukçular. Hakimlik. Savcılık. Avukatlık. Noterlik. Dersin sonunda, Üniversitemizdeki temsili Mahkeme Salonunda, sizlerin aktif katılımınızla uygulama yapılacaktır.