FAZ GEÇİŞLERİ VE RENORMALİZASYON GRUBU TEORİSİ

LYOMH12
İkinci dönem verilmektedir: 18:00-19:20 19 - 30 Temmuz 2021
Prof. Dr. Nihat Berker: Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi alan lise öğrencileri, Arttırılmış Mekanik veya Arttırılmış Elektrik ve Manyetizma veya Kuantum Mekanik dersini başarıyla bitirmiş olmalıdır. Üniversite öğrencileri önşartsız alabilir.

Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi dersini alan lise öğrencilerinin, Arttırılmış Mekanik veya Arttırılmış Elektrik ve Manyetizma veya Kuantum Mekanik dersini başarıyla bitirmiş olmaları gerekir. Üniversite öğrencileri önşartsız alabilir.