BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

LYOMH03
Birinci dönemde verilmektedir: 16:30-17:50 1-12 Temmuz 2019
Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu (KHAS Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı), Dr. Öğr. Üyesi Taner Arsan, Doç. Dr. Tamer Dağ, Doç. Dr. Habib Şenol, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bahar Delibaş, Dr. Öğr. Üyesi Sıla Ekmekçi Flierl

Bilgisayar mühendisliğine genel bir bakış: Bilgisayar mühendisliği eğitimi, donanım, yazılım. Boole cebri: Temel kurallar, doğruluk tabloları, kapılar, sadeleştime, kanonik formlar, Karnaugh tabloları. Algoritmalar: Temel kavramlar, akış şemaları ve örnekler. Programlama dilleri: Yazılım geliştirme süreci, tarihçe, sınıflandırma, nesne kavramı. İşletim Sistemleri: Görevleri, türleri, mevcut sistemler, çekirdek, süreç ve bellek yönetimi. Mikroişlemciler: Tranzistörden mikroişlemcilere, temel donanım, assembly dili, adresleme, uygulama örnekleri. Bilgisayar ağları: ISO'nun OSI'si, ağ cihazları, topolojiler, Internet, TCP/IP, Wireshark'la paket yakalama ve analizi.