KUANTUM MEKANİĞE GİRİŞ

LYOFN02
18:00-21:00, 3 - 14 Temmuz 2023
Prof. Dr. Nihat Berker (KHAS Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı; MIT Faculty Member (1979-04), Professor (1988-04), Emeritus Professor of Physics (2004-current))

Ders detayı için tıklayınız.

Ders her zaman her yerde izlenebilecek yerleştirilmiş 10 WEB VİDEOSU üzerinden işlenecektir. Ayrıca, Zoom dersleri üzerinden: videoların ayrıntılı üzerinden geçilecek ve sorular cevaplandırılacak, kısa sınavlar olacak, sınav ve ödev sorularının üzerinden geçilecektir. Ders (Zoom) programı: 18:00-18:15 kısa sınav, 18:15-19:50 ders, 20:00-20:50 uygulama.  Her gün için size Zoom daveti gönderilecektir. Bütün derslere, uygulamalara, sınavlara katılım ve bütün ödevleri yapmak zorunludur. Ders hafta içi günlerinde verilecektir. Başarılı öğrencilere Üstün Başarı ve Başarı Sertifikası verilecektir. 

Üstün Başarılı öğrencilere tavsiye mektubu yazılacaktır ve asistanlık ve/veya proje verilebilir. Ders ücreti 1000 TL dir ve katılamama veya başaramama durumunda geri verilmez. Derste her gün bir veya daha fazla yazılı kısa sınav olacaktır. Nota katkı: kısa sınavlar 75%, ödevler 25%. Ödevlerde ortalama  ≥ 50% ise, en düşük 3 Kısa Sınav notu atılacaktır.

1. Kuantum mekaniği gerektiren deneyler: Fotoelektrik olgu. 2. Parçacık ve dalgaların, hem parçacık hem dalga özellikleri. 3. Bohr atomu ve ayrık enerjiler. 4. Dalga fonksiyonu, Heisenberg Belirsizlik Prensibi, boyut ve enerji hesapları. 5. Schrödinger denklemi. 6. Değişkenlerin ayrıştırılması ve zamana bağlılık. 7. Beklenen değerler. 8. Sonsuz ve sonlu kuyu çözümleri. 9. Birçok potansiyel için bir boyutta çözümler. 10. Olasılık hesapları 11. Tünelleme

Bütün konular için, konunun tümünü izlemeniz ve anlamanız, anlamadığınız her ayrıntı için soru sormanız veya tekrar anlatım istemeniz beklenmektedir. Derste bütün konular başından anlatılacaktır.  Ancak, ders devamlı ciddi çalışmayı gerektiren bir derstir. Bu ders (ve Arttırılmış Mekanik, Arttırılmış Elektrik ve Manyetizma, Faz Geçişleri ve Renormalizasyon Grubu dersleri), KHAS Lise Yaz ve Kış Okulundaki diğer derslere kıyasla daha yoğun bir şekilde yürütülmektedir.

Ders lise öğrencilerine yönelik olsa da, üniversite hazırlık ve üniversite lisans öğrencileri de başvurabilirler. Yakın geçmişte Üstün Başarıyla ders tamamlayıp Prof. Dr. Nihat Berker'den tavsiye mektubu alan öğrencilerden MIT, CalTech, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Columbia, Cornell, Chicago, Brown, Oxford ve Imperial College Üniversitelerine kabul edilenler olmuştur (bu Üniversitelere Üstün Başarılı öğrenciler için tavsiye mektubu gönderilmiştir).

Herhangi bir soru için Prof. Dr. Nihat Berker'i her zaman 7/24 arayabilirsiniz (0532-310-0554).