İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE SEKTÖRLERİ

LYOMH06
10:30-11:50, 27 Haziran - 8 Temmuz 2022
Prof. Dr. A. Metin Ger, Doç. Dr. Gökhan Kirkil (KHAS İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı), Dr. Öğr. Üyesi Aslı Açıkel, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gürkan, Dr. Öğr. Üyesi Salih Tileylioğlu

İnsanlar gereksinimlerini karşılamak için inşa ederler. İnsan eli değmemiş bir yer bulmak oldukça zordur. Genelde mühendislik ve özelde İnşaat Mühendisliği ise bu yapılı çevrenin en önemli aktörüdür. Gerek ülkemiz ölçeğinde gerekse küresel bağlamda nüfus hızla artmakta, çevre koşulları da alarm vermektedir. Bu durumda, barınma, ulaşım, su ve enerji konularında artan talepler ve sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda ki girişimler inşaat mühendisliğine talebi de artırmıştır ve inşaat mühendisliği alanında daha yoğun bir çalışmaya girileceği öngörülmektedir. Maalesef eninde sonunda bu yapım işi yayılmacı ve mütecaviz bir olgudur. Bu nedenle Günümüzde, İnşaat Mühendisliği olabildiğince yayılmacı ve mütecaviz niteliğini değiştirme yoluna girmiştir. Yeni yaklaşım ana hatları ile yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yapılı çevre için deprem, sel ve tüm diğer afetler (insan ya da doğa kaynaklı) karşısında dayanıklı/güçlü bir yapılanma, eskimiş yapı stokunun değerlendirilip hizmet süresinin arttırılması ve yeni malzemelerin etkin şekilde kullanılması konularında yenilikçi çözümlerin ve teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu ders bir yandan inşaat mühendisliği çalışma alanını tanıtmayı öte yandan da insan yaşamı ve doğa ile etkileşiminin nasıl iyileştirilebileceğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Prof. Dr. A. Metin Ger, Doç. Dr. Gökhan Kirkil (KHAS İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı), Dr. Öğr. Üyesi Aslı Açıkel, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Gürkan, Dr. Öğr. Üyesi Salih Tileylioğlu