ARTTIRILMIŞ MEKANİK YOĞUN PROGRAMLI DERS

LYOFN01
09:00-11:50, 5 - 17 Temmuz 2021
Prof. Dr. Nihat Berker (KHAS Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı, Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başkanı v.; MIT Emeritus Prof. of Physics )

Bu ders, KHÜ Lise Yaz Okulundaki diğer derslere kıyasla daha yoğun bir şekilde yürütülmektedir. 1. Vektörler, 2. Bir boyutta hareket, 3. İki boyutta hareket, 4. Newton’un hareket yasaları, 5. Newton’un hareket yasaları: uygulamalar, 6. Newton’un evrensel kütleçekimi yasası, 7. İş ve enerji, 8. Enerjinin korunumu, 9. Basit harmonik hareket, 10. Momentum ve sistemlerin hareketi, 11. Katı cisimlerin statik dengesi, 12. Dönme, 13. Açısal momentum ve küresel simetrik potansiyelde hareket, 14. Basit kuantum mekanik, 15. Özel görelilik kuramı. Ders tam sekiz gün artı yazılı ve sözlü sınavlar için iki günde verilecektir. Derste her günde iki tane yazılı kısa sınav, her gün bir ev ödevi ve ders sonunda yazılı ve sözlü sınav olacaktır. Bu ders süresince öğrencilerin başka akademik veya sosyal faaliyetlere zaman ayırabilmeleri beklenilmemelidir. Ders programı: 09:00-09:15 kısa sınav, 09:15-10:45 ders, 11:00-11:15 kısa sınav, 11:15-12:45 ders, 13:45-14:45 ders, 15:00-15:40 uygulama I, 15:40-16:20 uygulama II. Ödevler her gün 9:00 da toplanacaktır. Perşembe 9/7 yazılı sınav, Cuma 10/7 sözlü sınav. Nota katkı: kısa sınavlar 40%, ödevler 25%, yazılı sınav 25%, sözlü sınav 10%. Başarılı öğrencilere Üstün Başarı veya Başarı sertifikası verilecektir. Üstün Başarılı öğrencilere tavsiye mektubu yazılacaktır ve asistanlık ve/veya proje verilebilir. Bazı Üniversiteler bu dersi geçenlere Fizik I dersi kredisi verebilir. Ders lise öğrencilerine yönelik olsa da, üniversite hazırlık ve üniversite lisans öğrencileri de başvurabilirler. Yakın geçmişte bu dersi üstün başarıyla tamamlayıp Prof. Dr. Nihat Berker'den tavsiye mektubu alan öğrencilerden MIT, CalTech, Harvard, Stanford, Yale, Princeton, Columbia, Cornell, Chicago, Brown, Oxford ve Imperial College Üniversitelerine kabul edilenler olmuştur.

Bilgi için tıklayınız.