ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

LYOMH01
1. Dönem (2 - 13 Temmuz 2018)
Birinci dönemde verilmektedir: 10:30-11:50 2-13 Temmuz 2018
Doç. Dr. Ahmet Yücekaya (KHAS Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı), Prof. Dr. Zeki Ayağ, Yrd. Doç. Dr. Esra Ağca Aktunç, Yrd. Doç. Dr. Burak Çavdaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil

Endüstri Mühendisliği ve tarihi, üretim mühendisliği ve sanayi devrimleri, ürün geliştirme, fabrika yer seçimi, fabrika üretim tasarımı, operasyon yönetimi, kısa-orta-uzun vadeli kararlar, stratejik karar, operasyon zinciri, envanter yönetimi, sistem benzetimi, benzetim uygulamaları, yöneylem araştırması ve karar verme, belirsizlik altında karar verme, yöneylem araştırması uygulama alanları, ergonomi ve insan faktörleri, iş ve zaman etüdü, kalite kontrol, kalite güvence sistemleri, mühendislik ekonomisi, paranın zaman değeri, yatırım planlama, finans mühendisliği, bilgi sistemleri, yönetim bilişim sistemleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri (ERP), karar destek sistemleri.